Monthly Archives: April 2014

Tiêu âm phòng tập thể dục với tấm tiêu âm

Tiêu âm phòng tập thể dục với tấm tiêu âm – Tiếng ồn tạo ra bởi âm phản xạ từ tường, sàn và cả trần phòng tập, nhà thi đấu ảnh hướng đến tâm lý của vận động viên và khán giả. AK xin giới thiệu giải pháp tiêu âm, trang trí với tấm tiêu âm mút bọc nỉ

Sau đây là những hình ảnh thi công tiêu âm phòng thể dục hoàn thiện:

Tiêu âm phòng tập thể dục với tấm tiêu âm

Advertisements