Monthly Archives: May 2014

Xử lý tiếng ồn phòng họp hội trường với tấm tiêu âm

Xử lý âm thanh đặc biệt là tiêu âm hội trường, phòng họp cần thỏa mãn những tiêu chuẩn gắt gao, trong đó tấm tiêu âm là một giải pháp.

Tấm tiêu âm kết hợp với gỗ tiêu âm trở thành giải pháp tiêu âm hoàn hảo

Tấm tiêu âm kết hợp với gỗ tiêu âm trở thành giải pháp tiêu âm hoàn hảo

Tiếng ồn trong phòng họp là một vấn đề nan giải, đặc biệt là trong những cuộc họp mang tính chất quyết định vận mệnh của dự án, thậm chí của công ty, tổ chức. Tiếng ồn có thể làm cho không khí trở lên căng thẳng, dẫn đến sự bất đồng hay những quyết định không sáng suốt. Vì vậy, xử lý âm thanh đặc biệt là tiêu âm hội trường, phòng họp cần thỏa mãn những tiêu chuẩn gắt gao.

Nếu bạn còn nghi ngờ về tính thẩm mỹ của tấm tiêu âm, hãy cũng Tấm tiêu âm AK chiêm ngưỡng…

Tấm nỉ tiêu âm được sử dụng như một giải pháp trang trí

Tấm nỉ tiêu âm được sử dụng như một giải pháp trang trí

Tiêu âm phòng họp với tấm tiêu âm mút bọc nỉ

Tiêu âm phòng họp với tấm tiêu âm mút bọc nỉ

Tấm tiêu âm được bố trí ở khu vực diễn giả

Tấm tiêu âm được bố trí ở khu vực diễn giả

Xem thêm:

Advertisements
%d bloggers like this: